Thảo Cầm Viên Sài Gòn được đánh giá là một trong những lá phổi xanh lớn nhất thành phố, với hệ động thực vật phong phú, đa dạng và được chăm sóc một cách gần gũi nhất với môi trường tự nhiên. Vì vậy, bên cạnh chức năng công viên giải trí, Thảo Cầm Viên Sài Gòn còn là nơi thích hợp cho các chương trình giáo dục và nghiên cứu trên diện rộng, để phục vụ cho mục tiêu gìn giữ và bảo vệ môi trường, cũng như bảo tồn các loại động thực vật quý hiếm.

CHĂM SÓC VÀ NHÂN GIỐNG ĐỘNG VẬT

Hiện tại, Thảo Cầm Viên Sài Gòn có gần 130 loài động vật đang được chăm nuôi. Các loài động vật thuộc ba lớp; lớp Bò sát, Thú và Chim. Lớp Bò sát gồm 17 loài thuộc 3 bộ (Bộ có vảy, Bộ rùa và Bộ cá sấu). Lớp Thú gồm 55 loài thuộc 7 bộ (Bộ thú ăn thịt, Bộ gặm nhấm, Bộ có vảy, Bộ móng guốc chẵn, Bộ móng guốc lẻ, Bộ có vòi và Bộ linh trưởng). Lớp Chim gồm 57 loài thuộc 10 bộ (Bộ đà điểu, Bộ chim ưng, Bộ sẻ, Bộ vẹt, Bộ gà, Bộ sếu, Bộ sả, Bộ cò, Bộ bồ nông, Bộ ngỗng vịt).

Hầu hết các loài động vật nêu trên đều của Việt Nam với hơn 2/3 tổng số các loài có trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới. Một số loài động vật quý hiếm, có giá trị khoa học như Hổ Đông dương, Báo hoa mai, Báo lửa, Vượn má vàng, Nai cà tông, Voi Châu Á, Rái cá, Sếu đầu đỏ… được nuôi dưỡng trong điều kiện rất tốt tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, trong khi ngoài tự nhiên số lượng của chúng đang sụt giảm nghiêm trọng. Không chỉ chăm sóc và nuôi dưỡng các loài thú một cách bài bản và chuyên nghiệp, Thảo Cầm Viên Sài Gòn còn tích cực nhân giống các loài thú quý hiếm và đã nhân giống thành công trĩ sao, cá sấu nước mặn, cá sấu nước ngọt, cầy vằn, hổ Đông Dương… Đây là thành công lớn của tập thể cán bộ và công nhân viên của Thảo Cầm Viên Sài Gòn trong nhiều năm qua.

Đặc biệt và gần đây nhất, tháng 8-2015, Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã nhân giống thành công Hổ trắng (còn gọi là cọp Bengal). Đây là loài quí hiếm, phân bố chủ yếu ở Ấn Độ, Mayanmar, Bangladesh và ít được nhìn thấy trong tự nhiên, đang có nguy cơ tuyệt chủng cao. Hiện thế giới chỉ còn khoảng 2.300 hổ trắng, chủ yếu được nuôi trong các vườn thú. Năm 2009, Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã đư cặp hổ bố và hổ mẹ khoảng 2 tuổi có nguồn gốc từ vườn thú Elmvale (Canada)  về thuần dưỡng và được đặt tên thân thiện là Lem (cọp đực) và Luốc (cọp cái). Sau một thời gian phối giống, đến nay, việc nhân giống loài hổ quý hiếm này mới có kết quả. Cặp hổ bố mẹ sinh ra ba hổ con khỏe mạnh. Cả ba hổ con sau gần một tháng tuổi đã cân nặng 3,6-4,1kg.

Bên cạnh việc bảo tồn các loài động vật, hệ thực vật tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn cũng được chăm sóc và bảo vệ rất tốt. Hệ thực vật tại đây bao gồm hơn 1000 loài, bao gồm những cây thân gỗ lâu năm, những loài cây thân thảo, cây ngắn ngày và rất nhiều cây thuốc quý hiếm.

Để hợp tác với Thảo Cầm Viên Sài Gòn, vui lòng liên hệ:

  • (08) 3910 1438 (Xí nghiệp Động vật)
  • (08) 3910 1436 (Xí nghiệp Thực vật)
  • (08) 3910 3875 (Phòng Kỹ thuật)