Thảo Cầm Viên Sài Gòn được đánh giá là một trong những lá phổi xanh lớn nhất thành phố, với hệ động thực vật phong phú, đa dạng và được chăm sóc một cách gần gũi nhất với môi trường tự nhiên. Vì vậy, bên cạnh chức năng công viên giải trí, Thảo Cầm Viên Sài Gòn còn là nơi thích hợp cho các chương trình giáo dục và nghiên cứu trên diện rộng, để phục vụ cho mục tiêu gìn giữ và bảo vệ môi trường, cũng như bảo tồn các loại động thực vật quý hiếm.

Nghiên cứu khoa học và nhân giống các loài động thực vật có nguy cơ bị tuyệt chủng là một trong những mục tiêu quan trọng của tất cả các vườn thú. Quá trình bảo tồn này nhằm góp phần duy trì các loài động thực vật trong điều kiện nuôi trồng, từ đó có thể bổ sung cho các quần thể bị suy giảm ngoài tự nhiên hoặc sử dụng cho các chương trình trao đổi động vật giữa các vườn thú.

Không nằm ngoài mục tiêu trên, chương trình bảo tồn động thực vật của Thảo Cầm Viên Sài Gòn được thực hiện rất nghiêm túc và thu được hiệu quả rất cao. Không chỉ chăm sóc và bảo vệ các giống loài động thực vật trước nguy cơ bị tuyệt chủng hoặc cạn kiệt, Thảo Cầm Viên Sài Gòn còn nhân giống thành công các loài động thực vật quý hiếm, gia tăng số lượng cá thể các loài và thông qua đó, góp phần bảo tồn nguồn gen và duy trì sự đa dạng của các loài trong tự nhiên.

Không nằm ngoài mục tiêu trên, chương trình bảo tồn động thực vật của Thảo Cầm Viên Sài Gòn được thực hiện rất nghiêm túc và thu được hiệu quả rất cao. Không chỉ chăm sóc và bảo vệ các giống loài động thực vật trước nguy cơ bị tuyệt chủng hoặc cạn kiệt, Thảo Cầm Viên Sài Gòn còn nhân giống thành công các loài động thực vật quý hiếm, gia tăng số lượng cá thể các loài và thông qua đó, góp phần bảo tồn nguồn gen và duy trì sự đa dạng của các loài trong tự nhiên.

Công tác bảo tồn tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn bao gồm 5 mục chính:

Chăm sóc và nhân giống động vật

Hiện tại, Thảo Cầm Viên Sài Gòn có gần 130 loài động vật đang được chăm nuôi. Không chỉ chăm sóc và nuôi dưỡng các loài thú một cách bài bản và chuyên nghiệp, Thảo Cầm Viên Sài Gòn còn tích cực nhân giống các loài thú quý hiếm. Bên cạnh việc bảo tồn các loài động vật, hệ thực vật tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn cũng được chăm sóc và bảo vệ rất tốt.

Xem thêm

Thực hiện nghiên cứu về động thực vật nhằm bảo tồn thiên nhiên

Thảo Cầm Viên Sài Gòn góp phần vào việc bảo vệ động thực vật hoang dã trong môi trường sống tự nhiên bằng cách hỗ trợ các dự án bảo tồn và nghiên cứu trong nước và khu vực. Thảo Cầm Viên Sài Gòn hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước để đảm bảo các kết quả bảo tồn tốt nhất có thể cho các loài và môi trường.

Xem thêm

Tổ chức các hội nghị nhằm chia sẻ kiến thức về việc chăm sóc, nhân giống động thực vật và bảo tồn thiên nhiên

Thảo Cầm Viên Sài Gòn luôn nỗ lực tiến hành và hỗ trợ trong việc tổ chức các buổi hội thảo, triển lãm, tọa đàm và hội nghị để cùng các chuyên gia thảo luận, chia sẻ những tiến bộ mới nhất trong công tác bảo tồn và quản lý loài, lập chiến lược ưu tiên và phổ biến kết quả cho công chúng.

Xem thêm

Giúp đỡ các vườn thú khác (đặc biệt là vườn thú mới) tại Việt Nam để bảo tồn và phát triển hệ sinh thái tại Việt Nam

Thảo Cầm Viên Sài Gòn luôn là đơn vị đi đầu trong việc giúp đỡ các vườn thú mới tại Việt Nam nuôi dưỡng và chăm sóc các loài động thực vật quý hiếm. Một trong những vườn thú nhận được nhiều sự hỗ trợ từ Thảo Cầm Viên là vườn thú Vinpearl Safari Phú Quốc.

Xem thêm

Kết nối, chia sẻ, học hỏi, trao đổi (động thực vật) với các vườn thú/ tổ chức quốc tế để làm giàu hệ động thực vật tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn

Thảo Cầm Viên Sài Gòn xây dựng và duy trì mối quan hệ thân thiết, lâu dài với các vườn thú, các tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế để cùng trao đổi kinh nghiệm và làm giàu thêm hệ động thực vật hiện có.

Xem thêm