SEAZA

South East Asia Zoos Association (Hiệp hội các vườn thú Đông Nam Á)

TCV là thành viên của SEAZA.

WAZA

World Association of Zoos and Aquariums (Hiệp hội vườn thú và hồ cá thế giới)

TCV là thành viên của WAZA.

ISIS

International Species Information System (Tổ chức quản lý loài quốc tế)

TCV là thành viên của ISIS.

CITES

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp)

Báo cáo, tuân thủ các quy định về buôn bán trao đổi động vật.

THE SHAPE OF ENRICHMENT

(Tổ chức quốc tế về làm giàu chuồng trại)

TCV tham gia tập huấn về việc làm giàu chuồng trại cho các đơn vị chăm sóc nuôi dưỡng cứu hộ động vật hoang dã.

CHI CỤC THÚ Y TPHCM

(Ho Chi Minh City Sub Department Animal Health)

CHI CỤC KIỂM LÂM THÀNH PHỐ

Chi cục Kiểm lâm Thành phố

TCV tham gia báo cáo hàng năm
Tập huấn chăm sóc nuôi dưỡng động vật hoang dã cho các trại gây nuôi
Tập huấn chuyên môn về định danh các loài động vật hoang dã bị buôn bán, gây nuôi trái phép.

VƯỜN QUỐC GIA CÁT TIÊN

(Cat Tien National Park)
Hội thảo về cứu hộ bảo tồn Culi

VƯỜN QUỐC GIA TRÀM CHIM

(Tram Chim National Park)
Cứu hộ sếu đầu đỏ vào các năm.

VƯỜN QUỐC GIA YOKDON

(Yokdon National Park)
Cứu hộ voi rừng bị thương ở chân và vòi năm.
Cứu hộ voi bị cưa trộm ngà tháng năm 2015.

VƯỜN QUỐC GIA CÚC PHƯƠNG

(Cuc Phuong National Park)
Trung tâm cứu hộ Linh trưởng
Chương trình bảo tồn thú ăn thịt nhỏ và Tê tê
Chương trình bảo tồn rùa – Vườn Quốc gia Cúc Phương.
Tiếp nhận voọc chà vá chân nâu cái để phục vụ cho việc nhân giống bảo tồn năm 2014

VƯỜN QUỐC GIA BÙ GIA MẬP

(Bu Gia Map National Park)

VINPEARL SAFARI

Vinpearl Safari Phú Quốc
Tập huấn kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng động vật hoang dã .