Thảo Cầm Viên Sài Gòn được đánh giá là một trong những lá phổi xanh lớn nhất thành phố, với hệ động thực vật phong phú, đa dạng và được chăm sóc một cách gần gũi nhất với môi trường tự nhiên. Vì vậy, bên cạnh chức năng công viên giải trí, Thảo Cầm Viên Sài Gòn còn là nơi thích hợp cho các chương trình giáo dục và nghiên cứu trên diện rộng, để phục vụ cho mục tiêu gìn giữ và bảo vệ môi trường, cũng như bảo tồn các loại động thực vật quý hiếm.

GIÚP ĐỠ CÁC VƯỜN THÚ KHÁC (ĐẶC BIỆT LÀ VƯỜN THÚ MỚI) TẠI VIỆT NAM ĐỂ BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI TẠI VIỆT NAM

Thảo Cầm Viên Sài Gòn là một trong mười vườn thực – động vật có niên đại lâu năm trên thế giới (tháng 12-2015 sẽ kỷ niệm 150 năm ngày thành lập). Tại Việt Nam, Thảo Cầm Viên Sài Gòn không chỉ là vườn thú lâu đời nhất mà còn có kỹ thuật cao nhất trong việc chăm sóc thú hoang dã trong điều kiện nuôi nhốt, cũng như nhân giống thành công các loài thú quý hiếm. Vì vậy, Thảo Cầm Viên Sài Gòn luôn là đơn vị đi đầu trong việc giúp đỡ các vườn thú mới tại Việt Nam nuôi dưỡng và chăm sóc các loài động thực vật quý hiếm.

Hiện nay, một trong những vườn thú nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ Thảo Cầm Viên Sài Gòn là vườn thú Sài Gòn Safari tại huyện Củ Chi, TP. HCM. Không chỉ trao đổi chuyên môn, bàn giao kỹ thuật và kinh nghiệm, Thảo Cầm Viên Sài Gòn còn trao tặng cho vườn thú Sài Gòn Safari 5 hổ Đông Dương con đã được Thảo Cầm Viên Sài Gòn nhân giống thành công trong năm 2014.

Để hợp tác với Thảo Cầm Viên Sài Gòn, vui lòng liên hệ: (08) 3910 0885 (Trung tâm Giáo dục Bảo tồn).