Thảo Cầm Viên Sài Gòn được đánh giá là một trong những lá phổi xanh lớn nhất thành phố, với hệ động thực vật phong phú, đa dạng và được chăm sóc một cách gần gũi nhất với môi trường tự nhiên. Vì vậy, bên cạnh chức năng công viên giải trí, Thảo Cầm Viên Sài Gòn còn là nơi thích hợp cho các chương trình giáo dục và nghiên cứu trên diện rộng, để phục vụ cho mục tiêu gìn giữ và bảo vệ môi trường, cũng như bảo tồn các loại động thực vật quý hiếm.

KẾT NỐI, CHIA SẺ, HỌC HỎI, TRAO ĐỔI (ĐỘNG THỰC VẬT) VỚI CÁC VƯỜN THÚ/ TỔ CHỨC QUỐC TẾ ĐỂ LÀM GIÀU HỆ ĐỘNG THỰC VẬT TẠI THẢO CẦM VIÊN SÀI GÒN

Thảo Cầm Viên Sài Gòn xây dựng và duy trì mối quan hệ thân thiết, lâu dài với các vườn thú, các tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế để cùng trao đổi kinh nghiệm và làm giàu thêm hệ động thực vật hiện có. Đây là một trong những sứ mệnh quan trọng của Thảo Cầm Viên Sài Gòn vì góp phần nâng cao công tác bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam lên tầm vóc quốc tế.

Để hợp tác với Thảo Cầm Viên Sài Gòn, vui lòng liên hệ: (08) 3829 3728 (Phòng Tổ chức hành chính).