Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017.

Ngày: 28/02/2017