Thảo Cầm Viên Sài Gòn được đánh giá là một trong những lá phổi xanh lớn nhất thành phố, với hệ động thực vật phong phú, đa dạng và được chăm sóc một cách gần gũi nhất với môi trường tự nhiên. Vì vậy, bên cạnh chức năng công viên giải trí, Thảo Cầm Viên Sài Gòn còn là nơi thích hợp cho các chương trình giáo dục và nghiên cứu trên diện rộng, để phục vụ cho mục tiêu gìn giữ và bảo vệ môi trường, cũng như bảo tồn các loại động thực vật quý hiếm.

THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU VỀ ĐỘNG THỰC VẬT NHẰM BẢO TỒN THIÊN NHIÊN

Thảo Cầm Viên Sài Gòn góp phần vào việc bảo vệ động thực vật hoang dã trong môi trường sống tự nhiên bằng cách hỗ trợ các dự án bảo tồn và nghiên cứu trong nước và khu vực. Thảo Cầm Viên Sài Gòn hợp tác với các tổ chức phi chính phủ, các vườn thú trong và ngoài nước, các viện nghiên cứu, các trường đại học và các nhóm lợi ích tự nhiên để đảm bảo các kết quả bảo tồn tốt nhất có thể cho các loài và môi trường.

Song song đó, Thảo Cầm Viên Sài Gòn cũng tạo nên những trải nghiệm đáng nhớ tại vườn thú nhằm truyền cảm hứng và khơi gợi tình yêu, sự tôn trọng dành cho thiên nhiên của du khách, góp phần thúc đẩy họ chung tay bảo vệ môi trường chung. Các chương trình giáo dục dành cho các em học sinh từ mẫu giáo, cấp I đến cấp II và cấp III tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn cũng được thiết kế chi tiết và đa dạng các chủ đề khác nhau nhằm giáo dục cho thế hệ sau ý thức gìn giữ và bảo tồn thiên nhiên.

Một vài công trình nghiên cứu nổi bật tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn:

  1. Bổ sung mẫu và thực hiện tập tiêu bản thực vật:

Công trình bổ sung mẫu và thực hiện tập tiêu bản thực vật tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn thu được tất cả 400 mẫu thuộc 100 loài dây leo và cây thân gỗ theo các chỉ tiêu: 40% cây đẹp làm cảnh; 26% cây có giá trị trong công nghiệp; 46% cây cho gỗ tốt; 71% cây làm thuốc; 20% cây có tên trong Sách đỏ; 1% cây đặc hữu của Việt Nam. 100 mẫu đẹp nhất được chọn làm tiêu bản và được trưng bày để phục vụ khách tham quan.

  1. Đánh giá hành vi của vượn má vàng:

Công trình nghiên cứu “Đánh giá việc làm phong phú tập tính Vượn má vàng (Nomascus gabriellae) tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn” được thực hiện từ tháng 12-2006 đến tháng 03-2008. Phương pháp Altmann (1974) được sử dụng để thu thập các số liệu về tập tính của vượn sống trên ba đảo, trước và sau khi làm phong phú tập tính. Kết luận của công trình nghiên cứu cho thấy tính hiệu quả của việc làm phong phú tập tính vượn nuôi tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, góp phần đáp ứng nhu cầu tập tính tự nhiên của loài.

  1. Ảnh hưởng của du khách lên tập tính của Hổ Đông Dương trong điều kiện nuôi tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn:

Nghiên cứu này được thực hiện tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn trong năm 2014, nhằm phân tích sự tương quan giữa số lượng du khách và tập tính hổ, cũng như sự tác động trở lại của hổ đối với du khách. Kết quả nghiên cứu sẽ giúp góp phần vào việc chăm sóc và nuôi dưỡng, đánh giá hiệu quả của việc bảo tồn loài, giúp cho việc giáo dục trong vườn thú.

Để hợp tác với Thảo Cầm Viên Sài Gòn, vui lòng liên hệ: (08) 3910 0885 (Trung tâm Giáo dục Bảo tồn)