Thảo Cầm Viên Sài Gòn được đánh giá là một trong những lá phổi xanh lớn nhất thành phố, với hệ động thực vật phong phú, đa dạng và được chăm sóc một cách gần gũi nhất với môi trường tự nhiên. Vì vậy, bên cạnh chức năng công viên giải trí, Thảo Cầm Viên Sài Gòn còn là nơi thích hợp cho các chương trình giáo dục và nghiên cứu trên diện rộng, để phục vụ cho mục tiêu gìn giữ và bảo vệ môi trường, cũng như bảo tồn các loại động thực vật quý hiếm.

TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ NHẰM CHIA SẺ KIẾN THỨC VỀ VIỆC CHĂM SÓC, NHÂN GIỐNG ĐỘNG THỰC VẬT VÀ BẢO TỒN THIÊN NHIÊN

Chia sẻ kiến thức và xây dựng năng lực quản lý bảo tồn và động vật là một vai trò quan trọng mà Thảo Cầm Viên Sài Gòn hướng đến. Vì vậy, Thảo Cầm Viên Sài Gòn luôn nỗ lực tiến hành và hỗ trợ trong việc tổ chức các buổi hội thảo, triển lãm, tọa đàm và hội nghị để cùng các chuyên gia thảo luận, chia sẻ những tiến bộ mới nhất trong công tác bảo tồn và quản lý loài, lập chiến lược ưu tiên và phổ biến kết quả cho một đối tượng công chúng. Thông qua những hoạt động này, không chỉ riêng vườn thú và các cá nhân hoạt động trong ngành mà đại đa số người dân cũng sẽ hiểu hơn về ý nghĩa của việc bảo tồn và hình thành ý thức giữ gìn thiên nhiên.

Để hợp tác với Thảo Cầm Viên Sài Gòn, vui lòng liên hệ: (08) 3910 0885 (Trung tâm Giáo dục Bảo tồn).